Згода на обробку персональних данихПродовжуючи використовувати даний сайт, я надаю свою добровільну, конкретну, інформовану і свідому згоду ТОВ «КЛФ УКРАЇНА»  (далі – «Компанія») на обробку моїх наступних персональних даних, що збираються через сайт https://theragunukraine.com.ua/ ("Сайт") відповідно до Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є продавець. Ця згода діє з моменту її надання і протягом всього періоду використання мною Сайту до моменту відкликання цієї згоди. Протягом даного терміну Компанія, вправі обробляти, в тому числі зберігати, мої персональні дані.